تست حافظه!

تست حافظه!

اسم و فامیل گربه ای که مانیکا و راس در بچگی داشتند چه بود؟

تست حافظه!

تست حافظه!

کدام چهار بازیگر در هر دو سریال Friends و Modern Family بازی کرده بودند؟

تست حافظه!

تست حافظه!

نام کامل Manny در سریال Modern Family چیست؟

تست حافظه

تست حافظه

این 3 تا در آخرین فیلم مارتین اسکورسیزی (The Wolf of Wall Street) بازی کرده اند. هر 3 بازیگر سریالهای معروفی بوده و هستند. می تونید از چپ به راست حدس بزنید کیا هستند و تو چه سریالی بازی کرده اند؟

تست حافظه!

تست حافظه!

مایکل شین قبل از بازی در سریال Masters … در چه فیلم سینمایی نام آشنایی بازی کرده بود؟

تست حافظه!

تست حافظه!

عکس زیر مربوط به چه کاراکتر و چه سریالی است؟