تست حافظه!

تست حافظه!

اسم و فامیل گربه ای که مانیکا و راس در بچگی داشتند چه بود؟

جملات طلایی Joey Tribbiani!

جملات طلایی Joey Tribbiani!

1.Gunther, I can’t pay for this right now because I’m not working… so I’ve had to cut down on some luxuries like, uh, paying for stuff. 2.I dont like when people take food off my plate, okay? 3.Joey doesn’t share food!!! 4.These are just feeling, They’ll go away. 5.Its not what you said, Its the ..

رابین هود چه کسی را انتخاب خواهد کرد؟

رابین هود چه کسی را انتخاب خواهد کرد؟

در فصل چهارم سریال Once Upon a Time درام جدیدی ایجاد می شود. داستان Frozen را فراموش کنید، درام جدید درمورد رابین هود و انتخابش خواهد بود… اینکه او چه کسی را انتخاب می کند؟ همسر سابق و نادر فرزندش Maid Marian یا کسی که نیمه ی گمشده اش بوده؛ Regina؟ در عکس هایی که ..

24

24

Gardening with Jack Bauer is a high-octane experience. 

تست حافظه!

تست حافظه!

کدام چهار بازیگر در هر دو سریال Friends و Modern Family بازی کرده بودند؟