قسمت آخر Dexter در برابر قسمت آخر Breaking Bad سر تعظیم فرود بیاورد…

قسمت آخر Dexter در برابر قسمت آخر Breaking Bad سر تعظیم فرود بیاورد…

به این میگن Series Finale! *** در صورت ندیدن قسمت آخر این مطلب و کامنت هایش را نخوانید… *** . . . . . . . . . واقعاً عالی بود، دیالوگ هایی در این قسمت بود که چیزی جز تحسین به فکر آدم خطور نمی کرد. نقد و بررسی این قسمت و قسمت آخر ..