نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 5 (Supernatural)

نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 5 (Supernatural)

کاراکتر های Castiel , Dean Winchester با حداکثر آرا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. نظر سنجی بعدی راجع به سریال Game of Thrones خواهد بود که به زودی گذاشته خواهد شد. نتایج دقیق آرا به صورت زیر می باشد: 1.Sam Winchester ا(10.14%) 2.Dean Winchester ا(30.89%) 3.Castiel ا(22.40%) 4.Bobby Singer ا(10.14%) 5.Crowley ا(8.49%) 6.Lucifer ا(5.66%) 7.Meg ا(3.06%) 8.Ruby ا(2.35%) 9.Balthazar ا(4.95%) 10.Lisa Braeden ا(1.88%)