نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 6 (Game of Thrones)

نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 6 (Game of Thrones)

کاراکتر های Daenerys Targaryen , Jon Snow با حداکثر آرا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. نظر سنجی بعدی به صورت متفرقه خواهد بود و از بین گزینه ها 4 نفر انتخاب خواهد شد. سپس تمام برنده ها با یکدیگر مسابقه خواهند داد… نتایج دقیق آرا به صورت زیر می باشد: 1.Eddard ‘Ned’ Stark ا(10.75%) 2.Jon Snow ا(17.25%) 3.Tyrion ..