نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 8

نتایج مسابقه و نظر سنجی شماره 8

کاراکتر های Oliver Queen , Jack Bauerp ، Dexter Morgan و Debra Morgan با حداکثر آرا به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. نظر سنجی های بعدی شامل برنده های دوره های مقدماتی خواهد بود… نتایج دقیق آرا به صورت زیر می باشد: 1.Dr. Gregory House – House M.D ا(7.56%) 2.Fiona Goode – American Horror Story ا(3.9%) 3.Dexter Morgan – ..