در فصل 5 سریال The Vampire Diaries مرگی زودرس اتفاق خواهد افتاد

در فصل 5 سریال The Vampire Diaries مرگی زودرس اتفاق خواهد افتاد

بعد از اینکه النا و کرولاین به کالج میروند، مرگ هم به همراه آن ها خواهد رفت. بله درست است، شخصی دیگر قرار است باز در این سریال  بمیرد و این مرگ هم زود اتفاق خواهد افتاد. این اطلاعاتی است که ما داریم: النا و کرولاین مرگ یکی از همکلاسی هایشان را در اپیزودی که ..