سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

Rating های جدید با توجه به پخش سریال The Following!

Rating های جدید با توجه به پخش سریال The Following!

پخش اولین قسمت از سریال The Following برای شبکه ی FOX یک ترقی و موفقیت جدید و بهتری نسبت به پخش سریال The Mob Doctor بود. سریال The Following در اولین پخش خود حدود 10.4 میلیون بیننده و ریتینگ 301 در بین افراد 18 تا 49 سال داشت. در زیر شرح کامل بیننده های سریال ..