شبکه ABC پخش سریال 666Park Avenue را از یکشنبه ها بر می دارد و جای آن کمدی قرار می دهد.

شبکه ABC پخش سریال 666Park Avenue را از یکشنبه ها بر می دارد و جای آن کمدی قرار می دهد.

طرفداران سریال 666 Park Avenue که تا به همینجاش هم از کسل شدن این سریال ناراحت هستند، از این خبر جدید نیز خرسند نخواهند شد. ABC تصمیم گرفته است به جای پخش این سریال در یکشنبه دو سریال کمدی اش را قرارد دهد:  “Happy Endings” and “Don’t Trust the B— in Apartment 23.” جالبه قضیه اینجاست که این ..