بررسی قسمت پنجم فصل 6 سریال GAME OF THRONES

بررسی قسمت پنجم فصل 6 سریال GAME OF THRONES

***این مطلب حاوی اسپویلر میباشد، اگر هنوز قسمت پنجم، فصل ششم این سریال را ندیده اید، از خواندن ادامه مطلب و کامنت ها خود داری کنید *** این قسمت یعنی “The Door” احساسی ترین قسمت از این فصل جدید سریال Game of Thrones بود. سریال Game of Thrones به ندرت بخش های مختلف داستان را ..