مجری های مراسم Golden Globle سال 2014 و 2015 انتخاب شدند!

مجری های مراسم Golden Globle سال 2014 و 2015 انتخاب شدند!

مجری های مراسم گلدن گلوب سال 2014 و 2015 از طرف NBC انتخاب شدند؛ Tina Fey و  Amy Poehler! پس از مشاهده ی برگزاری های مراسم های پیشین ، NBC تصیمیم گرفت تا همان افرادی که توان و شایستگی خود را اثبات کرده بودند برای امسال و سال بعد میزبان و مجری مراسم هفتاد و ..