رتبه بندی های سریال ها، برنده ها و بازنده ها در 2012-2013

رتبه بندی های سریال ها، برنده ها و بازنده ها در 2012-2013

شبکه CBC برنده این فصل سریال ها بود. هنگامی که رتبه بندی ها توسط Nielsen برای 2012-2013 به پایان رسید، بعد از 8 سال CBS حتی در رده سنی بزرگسالان نیز اول شد و FOX را شکست داد. ABC اما ناموفق بود، اگرچه در کل در جایگاه دوم قرار دارد اما در رده سنی بزرگسالان ..