سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

سریال A to Z کنسل نشده است؟!

سریال A to Z کنسل نشده است؟!

با وجود اینکه چندی پیش خبر کنسل شدن سریال A To Z پخش شد اکنون این خبر پخش شده است که شاید این سریال کنسل نشده باشد. سازنده ی این سریال Rashida Jones اعلام کرده است که : “هنوز جای امیدواری هست، این سریال کنسل نشده است فقط دستور ساخت اپیزودهای بیشتر از آن صادر ..