همکاری Jay Z و Will Smith برای ساخت یک مینی سریال از شبکه HBO

همکاری Jay Z و Will Smith برای ساخت یک مینی سریال از شبکه HBO

Jay Z و Will Smith با همکاری تهیه کننده Aaron Kaplan یک مینی سریال برای شبکه HBO میسازند که در باره Emmett Till یک نوجوان امریکایی افریقایی است که به صورت غم انگیز و وحشیانه در سال 1955 به علت درخواست دوستی با یک خانم سفید پوست به قتل رسید. ظاهراً بعد از Flirting (مودبانه اش میشه معاشقه از طریق ..