سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

شبکه ی NBC سریال های زیادی را کنسل کرد!

شبکه ی NBC سریال های زیادی را کنسل کرد!

شبکه ی NBC در حال خانه تکانی است و تعداد زیادی از سریال هایی که اجرای چندان جالبی نداشتند را کنسل کرده است. سریال های “State of Affairs,” “Constantine,” “Marry Me,” “About A Boy” و سریال “One Big Happy.” از Ellen DeGeneres کنسل شدند. االبته این شبکه سریال “Undateable” را برای فصل سوم تمدید کرد. ..

سریال Hannibal تمدید شد!

سریال Hannibal تمدید شد!

شبکه ی NBC سریال هانیبال را برای فصل سوم تمدید کرد. این شبکه هنوز اعلام نکرده است که فصل سوم سریال هانیبال چند اپیزود خواهد داشت. دو فصل اول این سریال سیزده اپیزودی بودند که با توجه به مابقی سریال های این شبکه تعداد کمتری داشتند. شاید فصل بعدی بیست و دو اپیزودی باشد. این ..