جی. جی. آبرامز بار دیگر آرزوی قبل از مرگ یک طرفدار فبلم Star Trek را برآورده میکند

جی. جی. آبرامز بار دیگر آرزوی قبل از مرگ یک طرفدار فبلم Star Trek را برآورده میکند

چند سالی است که J.J.Abrams کارهای شگفت انگیزی در پرده و یا پس آن انجام می دهد. گزارش شده که این فیلمساز آرزوی یک فرد در حال مرگ را که دیدن فیلم بعدی Star Trek بوده برآورده کرده است. این فیلم Star Trek into Darkness بوده که تا May سال 2013 اکران نخواهد شد(یعنی 4 ..