دو خواننده ی مشهور در American Idol!

دو خواننده ی مشهور در American Idol!

دو خواننده ی مشهور که پیش از این عضوی از خانواده ی American Idol بوده اند به عنوان مربی بازمی گردند؛ Adam Lambert و Chris Daughtry! آن ها در فصل سیزدهم این برنامه حضور خواهند داشت تا به کشف استعدادهای جدید کمک کنند. طبق گفته های کریس این قسمت ها روزهای 18 و 19 فوریه ..

ادم لمبرت در فصل پنجم سریال Glee!

ادم لمبرت در فصل پنجم سریال Glee!

خواننده ی مشهور Adam Lambert که پیش تر او را در American Idol دیده بودیم باز هم به شبکه ی FOX برمی گردد؛ اما این بار برای بازی در سریال Glee! سازنده ی وین سریال Ryan Murphy در این مورد گفته: از این که ادم لمبرت با استعداد قرار است در سریال Glee بازی کند ..