تیزر جدید سریال Homeland فصل سوم با موسیقی Adele

تیزر جدید سریال Homeland فصل سوم با موسیقی Adele

جدید ترین تیزر فصل سوم سریال “Homeland” بسیار دلگیر و تاریک است.درست جایی که موسیقی اَدِل آغاز میشود، برودی و شائول در تعدادی اتاق خالی و راهرو دیده میشوند.قضیه جدی تر از این حرف هاست!به نظر میرسد آن ها حتی به درجه ی نا امیدی هم رسیده باشند…!!!! نمیگوئیم این ویدئو یک ویدئوی بد یا ..