Bates Motel

Bates Motel

فصل دوم این سریال در تاریخ 3 مارس از شبکه A&E پخش میشود

سریال Longmire برای فصل سوم باز میگردد (ویژه)

سریال Longmire برای فصل سوم باز میگردد (ویژه)

در ماه آگوست به شما گفته شده بود که این سریال برای فصل سوم تمدید شده است . اما این خبر بسیار ویژه است چرا که شبکه ی A&E  برای فصل سوم این سریال درام  سفارش 10 قسمت را داده است . متاسفانه هنوز مشخص نیست که فصل سوم این سریال در چه تاریخی باز ..