شبکه HBO برنامه ‘After The Thrones’ راه میاندازد

شبکه HBO برنامه ‘After The Thrones’ راه میاندازد

دز سالهای اخیر شبکه AMC با برنامه های متعدد اش از جمله برنامه Talking Dead و اسپین آف Fear the Walking Dead سعی در بالا بردن ارزش برند خود یعنی سریال The Walking Dead را داشته است و حالا HBO از رقیب خود یاد گرفته است. شبکه HBO اعلام کرد که برنامه After The Thrones ..