بازیگرهای جدید برای Supergirl!

بازیگرهای جدید برای Supergirl!

لیست بازیگران سریال جدید Supergirl هم چنان افزوده می شود. این بار دو چهره ی جدید HANK HENSHAW و ALEX DANVERS به این سریال اضافه شده اند. این کاراکترها توسط بازیگرهایی به نام David Harewood و Chyler Leigh بازی خواهد شد. هنک یک مامور سی آی ا است که در قسمت عملیات های فوق بشری ..