سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

سریال Allegiance کنسل شد!

سریال Allegiance کنسل شد!

سریال جدید شبکه ی NBC یعنی Allegiance پس از پخش 5 اپیزود کنسل شد. این سریال درام جاسوسی در اولین پخش خود در روز 5 فوریه حدود 5 میلیون بیننده داشت که در آخرین پخش این عدد به 3.4 میلیون بیننده رسید. پس از این The Slap در این بازه ی زمانی پخش خواهد شد