ریتینگ های سریال های این هفته!

ریتینگ های سریال های این هفته!

این هفته، هفته ی خوبی برای سریال هایی مانند Big Bang Theory و American Idol نبود، ریتینگ های این دو سریال پایین آمدند و تعداد بیننده های آنان نیز نزول کرده است. American Idol این هفته توانست در بین 18 تا 49 ساله ها ریتینگی معادل 3 به دست آورد. سریال تئوری بیگ بنگ هم ..