سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

ABC تعداد زیادی از سریال ها را تمدید کرد!

ABC تعداد زیادی از سریال ها را تمدید کرد!

فصل تمدید و کنسل شدن سریال های پاییزی و غیر پاییزی است و شبکه ی ABC نیز از این قانون استثنا نیست. شبکه ی CW تعداد زیادی از سریال های خود را تمدید کرده است، در ادامه لیست سریال های تمدید شده را می بینیم: American Crime (Season 2) , Castle (Season 8), Grey’s Anatomy ..