خواهر مری یونیس بازمی گردد!

خواهر مری یونیس بازمی گردد!

بازیگر نقش خواهر Mary Eunice یعنی Lily Rabe دوباره در نقش قدیم خود (خواهر مری یونیس) بازی خواهد داشت. این کاراکتر که مربوط به فصل دوم سریال است در فصل چهارم نیز حضور دارد. شاید این کاراکتر ربط دهنده ی فصل دوم و چهارم به همدیگر باشد! او در اپیزود دهم این فصل ظاهر خواهد ..

فصل های AHS به همدیگر مرتبط اند!

فصل های AHS به همدیگر مرتبط اند!

بالاخره سازنده ی سریال American Horror Story یعنی رایان مورفی اعتراف کرد که تمام فصل های این سریال باهمدیگر در ارتباط هستند! او در ادامه گفت: برای اولین بار می خواهم بگویم که فصل ها مرتبط اند و این فصل چهارم با فصل دوم در ارتباط است که فصل دوم نیز با فصل اول در ..