سریالِ American Horror Story:Coven : یک تابوت که کسی را به قعر زمین فرو میبرد!

سریالِ American Horror Story:Coven : یک تابوت که کسی را به قعر زمین فرو میبرد!

داستان ترسناک آمریکایی عادت دارد با تیزرهای خود طرفداران را مورد آزار روحی قرار دهد و هرچه بیشتر آن ها را برای دیدن فصل جدید مشتاق کند. تیزر جدید با نام “تابوت” زنی چرک و کثیف را به تصویر میکشد که داخل تابوتی افتاده است و به نظر میرسد چندین متر زیر خاک مدفون باشد.اما ..

American Horror Story: Coven اولین پرومو از این سریال با نام “حبس”

American Horror Story: Coven اولین پرومو از این سریال با نام “حبس”

نام این پرومو “حبس” یا” تنبیه” گفته شده استو گروهی از زنان جوان را به تصویر میکشد که گویی در وضعیتی نا مشخص معلقند.آیا مدرسه ی جادوگری در پس موضوعات این فصل نهفته است؟!اگر این گونه باشد تازه قضایاس حذاب آغاز خواهد شد!پستی در فیسبوک در زمینه با این فصل از سریال نوشته بود:”اکتبر امسال ..