برنامه دو زمانه فصل 6 سریال American Horror Story (پست مجدد)

برنامه دو زمانه فصل 6 سریال American Horror Story (پست مجدد)

قسمت قبلی این مجموعه یعنی American Horror Story: Hotel به تازگی به پایان رسیده است اما جزییات در مورد فصل بعدی آن به همین زودی به بیرون درز پیدا کرده است. گفته می شود فصل جدید این مجموعه در زمان حال اتفاق میافتد و همچنین انعکاس هایی نیز از گذشته دارد. شاید یکجورایی شبیه سریال Lost. ..