دنیس اوهار در American Horror Story!

دنیس اوهار در American Horror Story!

یکی از بازیگرانی که در فصل بعدی سریال American Horror Story خواهیم دید Denis O’Hare است. او در این سریال مجموعه ای از افراد عجیب و غریب را دور هم جمع می کند و به گونه ای رقیب کاراکتر Jessica Lange است و با او قرار است رو به رو بشود. برعکس Spaulding در فصل ..