پنِل اصلی داوران فصل سیزدهم آمریکن آیدِل مشخص شد:جنیفر لوپز،هری کانیک جونیور و کیث اوربان

پنِل اصلی داوران فصل سیزدهم آمریکن آیدِل مشخص شد:جنیفر لوپز،هری کانیک جونیور و کیث اوربان

مدتیست همگان درگیری عظیمی برای انتخاب داوران فصل سیزدهم آمریکن آیدل دارند.شبکه ی FOX به تازگی خبری رسمی از داوران جدید پخش کرد.کیث اوربان،جنیفر لوپز و هری کانیک جونیور.البته ما معتقد بودیم بعد از اینکه سایمِن کاوِل این برنامه را ترک کرد،بلافاصله کانریک باید داور میشد! کانریک در بیانیه ای گفت: “من شخصن همیشه یکی ..