سریال American Odyssey کنسل شد!

سریال American Odyssey کنسل شد!

شبکه ی NBC سریال American Odyssey را پس از یک فصل کنسل کرد. با وجود بینندگان کم در حدود 2.2 میلیون بیننده و ریتینگی معادل 0.4 ،کنسل شدن این سریال کاملا قابل پیش بینی بود وانتظار می رفت. نام این سریال پیش از این قرار بود Odyssey باشد اما پس از موفقیت های American Sniper ..