شبکه CW سریال America’s Next Top Model را کنسل کرد

شبکه CW سریال America’s Next Top Model را کنسل کرد

بعد از 22 فصل این مسابقه تلویزیونی که Tyra Banksمدل معروف پشت آن و مجری مسابقه بود توسط شبکه CW کنسل شد. آخرین قسمت این فصل که 4 دسامبر پخش میشود، آخرین قسمت این مجموعه خواهد بود

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

CW سه سریال را تمدید کرد!

CW سه سریال را تمدید کرد!

شبکه ی CW به تازکی اعلام کرده است که سه سریال Penn & Teller: Fool Us, Masters of Illusion و America’s Next Top Model را برای یک فصل بعد تمدید کرد. برنامه ی پن و تلر درمورد شعبده بازی و جادوهای دستی است که برای فصل دوم تمدید شده است. فصل بعدی هر سه سریال ..