سریال Walking Dead فصل 4 بازیگر Andrew J. West را برای نقشی مرموز انتخاب کرد

سریال Walking Dead فصل 4 بازیگر Andrew J. West را برای نقشی مرموز انتخاب کرد

در حالیکه سریال به قسمت آخر نیم فصل اش نزدیک می شود، Andrew J. West به عنوان نقشی برای نیم فصل دوم انتخاب شده است. او به عنوان بازیگر مهمان خواهد آمد و این پتانسیل را دارد که برای فصل بعد تبدیل به یک بازیگر تمام وقت شود. او نقش شخصیتی به اسم Gareth را ..