پخش سریال “Angel From Hell” بعد از 5 قسمت به حالت تعلیق در آمد!

پخش سریال “Angel From Hell” بعد از 5 قسمت به حالت تعلیق در آمد!

شبکه CBS سریال “Angel From Hell” را بعد از 5 قسمت نا امید کننده، از جدول پخش خود خارج، و احتمالا آن را به جمع سریال های کنسلی فرستاد! بنا بر ا اعلام شبکه، این هفته، به جای این سریال بازپخشی از “The Big Bang Theory” پخش خواهدشد و بعد از آن “2 Broke Girls” به طور دائم جای آن را ..