بازیگر Angus T. Jones به سریال Two and a Half Men باز می گردد

بازیگر Angus T. Jones به سریال Two and a Half Men باز می گردد

یک ماهی می گذرد که Angus سر صحنه سریال TWo and a Half Men ظاهر نشده، اما این بازیگر جوان در هفته آینده به سریال باز میگردد و به زودی در خط داستانی جدیدی که شامل رابطه ای جدید برای اوست می شود. نقش معشوقه جدیدش را برنده جایزه امی Jaime Pressly بازی خواهد کرد. ..