بازیگر سریال True Blood به عنوان بازیگر مهمان در سریال The Following انتخاب شد

بازیگر سریال True Blood به عنوان بازیگر مهمان در سریال The Following انتخاب شد

حال که زمان پایان سریال ترو بلاد فرا رسیده ،ستارگان این سریال نیز تصمیم دارند در جایگاهی دیگر نیز بدرخشند. Carrie Preston یکی از بازیگران سریال ترو بلاد که در نقش Arlene یکی از پیشخدمتهایی که همکار سوکی بود،بازی میکرد قرار است در سریال فالوئینگ به عنوان بازیگر مهمان حضور پیدا کند. اصلی ترین سوال این ..