بازگشت غیرمنتظره یکی از بازیگران سریال Arrow به فصل دوم این سریال

بازگشت غیرمنتظره یکی از بازیگران سریال Arrow به فصل دوم این سریال

John Barrowman  در نقش مالکوم مرلین / کماندار سیاه به زودی به  فصل دوم سریال Arrow  باز میگردد . ابهامات زیادی در مورد سرنوشت این شخصیت در پایان فصل اول این سریال وجود دارد . بسیاری بر این باورند که این شخصیت مرده است و برخی دیگر فکر میکنند که او فرار کرده است . ..