سریال محدود جدید Syfy!

سریال محدود جدید Syfy!

شبکه ی Syfy دستور ساخت یک سریال محدود شش ساعته به نام Ascension را صادر کرد. این سریال که پایه ی علمی دارد درمورد فضانوردانی است که راهی سفر به کهکشان های بسیار دور می شوند. این سفینه که در سال 1963 به طور پنهانی به فضا پرتاب شده است پس از پنجاه سال در ..