شبکه ی ABC سریال هایی را طولانی کرد!

شبکه ی ABC سریال هایی را طولانی کرد!

شبکه ی ای بی سی دستور طولانی تر شدن فصل هایکنونیاز چند سریالش را صادر کرد. این سریال های خوش شانس سریال های Once Upon a Time, Resurrection , Castle, Greys Anatomy, The Middle, The goldbergs, Modern Family Blackish می باشند. سریال های Once Upon a Time, Resurrection , Castle هرکدام یک اپیزوداضافه تر خواهند ..