شروع سریال جدید Shooter به خاطر حملات تک تیرانداز اخیر در دالاس به تعویق افتاد

شروع سریال جدید Shooter به خاطر حملات تک تیرانداز اخیر در دالاس به تعویق افتاد

خب حتماً همه شما از حملات یک تک تیرانداز و کشته شدن اش بدست یک ربات در کنترل پلیس در امریکا از طریق اخبار در هفته اخیر خبر دارید. همچنین اگر اخبار سایت ما و کانال تلگرام ما را دنبال میکردید از شروع سریال جدید Shooter که از کتاب و فیلمی با همین عنوان برگفته شده است ..