یک کمدی جدید از CW!

یک کمدی جدید از CW!

شبکه ی CW دستور ساخت یک سریال کمدی جدید را به نام Backpackers صادر کرد. این سریال که ده اپیزود نیم ساعتی خواهد داشت درمورد دو دوست است که دور دنیا را سفر می کنند و به دنبال همسر و عروس آینده ی رایان می گردند. چهار اپیزود ابتدایی این سریال برای تایید شدن توسط ..