برنامه ی پنج شنبه های CBS تغییر کرد!

برنامه ی پنج شنبه های CBS تغییر کرد!

شبکه ی CBS که به دنبال زمان خالی برای پخش سریال جدید  Bad Teacher و پخش فصل جدید سریال Unforgettable می گردد برنامه ی پنج شنبه هایش را کمی تغییر داد. از روز بیست و هفتم ژانویه، سریال Men پخش می شود و سریال The Crazy Ones کنی دیرتر از پیش پخش خواهد شد. سریال ..