تریلر فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice

تریلر فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice

خبری از بازیگر مورد علاقه شما Jason Momoa (از سریال Game of Thrones) نبود اما خالی از لطف هم نبود از بین همه سوپر هیرو ها سوپرمن رو بیشتر از همه دوست دارم اما نمیدونم چرا دلم میخواد بت من یک فصل سوپر من رو بزنه! (https://youtu.be/I7PpUg62abg)