جیمز کلیس از سریال Battlestar Galactica بازی میکرد به Starling City میاید

جیمز کلیس از سریال Battlestar Galactica بازی میکرد به Starling City میاید

بازیگر دیگری از جمع سریال Battlestar Galactica  به سریال Arrow میاید. James Callis که نقش  Gaius Baltar در این سریال علمی تخیلی را داشت، اکنون به عنوان بازیگر مهمان در قسمت بعدی سریال Arrow بازی خواهد کرد. او نقش The Doger که یک دزد بین المللی که خودش را بی گناه جلوه میدهد بازی میکند. اولیور و ..