سریالی جدید از Steven Spielberg!

سریالی جدید از Steven Spielberg!

کارگردان مشهور Steven Spielberg برای شبکه ی HBO مینی سریالی جدید خواهد ساخت به نام Napolean (ناپلئون)! البته کارگردانی این سریال برعهده ی Baz luhrmann خواهد بود. داستان این سریال توسط Stanley Kubrick نوشته شده است. او این داستان را در سال 1961 نوشته بود که قرار بود بر اساس آن یک فیلم سینمایی ساخته ..