سریال House of Cards برای فصل پنجم تمدید شد اما…

سریال House of Cards برای فصل پنجم تمدید شد اما…

سريال House of Cards براي فصل پنجم تمديد شد! اما اين بار يك تفاوت عمده در فصل جديد سريال خواهيم ديد و آنهم جاي خالي Beau Willimon است. سازنده ي سريال Willimon اين سريال را ترك كرده و براي فصل پنجم در ساخت اين سريال حضوري نخواهد داشت. هنوز مشخص نيست چه كسي به جاي ..