سریال Ben And Kate کنسل شد!

سریال Ben And Kate کنسل شد!

سریال Ben & Kate به طور رسمی توسط شبکه ی FOX کنسل شد. این تصمیم برمبنای پایین بودن ریتینگ این سریال گرفته شده است. درحالی که دستور ساخت 18 اپیزود دیگر از این سریال قبلا صادر شده بود، با این حال پس از این تصمیم فورا این سریال در تاریخ بیست و پنجم ژانویه کنسل ..