سریال جدید از شبکه ی USA!

سریال جدید از شبکه ی USA!

شبکه ی USA به تازگی دستور ساخت سریال جدیدی به نام Benched را داده است. این سریال درمورد کاراکتری به نام Nina می باشد. نینا یک وکیل حقوقی است که در کارش مشکلی پیش می آید و شغلش را از دست می دهد. و در نهایت و او همکارش باید به دنبال شغلی دیگر باشند. ..