Big Brother تمدید شد!

Big Brother تمدید شد!

روز چهارشنبه شبکه ی CBS اعلام کرد که سریال ریلیتی Big Brother را برای دو فصل دیگر یعنی فصل هفده و هجدهم تمدید کرد. طبق این تمدید شدن این سریال تا تابستان 2016 پخش خواهد شد. این سریال تاکنون حدود 7.56 میلیون بیننده داشته است