سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

سریال ها و سرنوشتشان! همه کنسلی ها و تمدیدی ها

نکته: بعضی از این سریال ها که کنسل شده اند مانند Constantine و The Following شبکه مربوطه آن سریال را برای خرید توسط شبکه های دیگر قرار داده است و ممکن است این سریال ها توسط شبکه ای دیگر خریداری شده و نجات یابند. همان طور که قبلا گفته بودیم این موقع از سال زمان ..

سریال Cristela تمدید شد!

سریال Cristela تمدید شد!

سریال جدید Cristela توسط شبکه ی ABC دستور ساخت یک فصل کامل را دریافت کرد. این سریال درمورد خانمی مکزیکی است که در تلاش است وکیل شود ولی مادر به شدت سنتی و برادر و خواهرش در این راه مانع او می شوند. شبکه ی ABC هم چنین سریال جدید Black-ish را برای یک فصل ..