بازیگر جدید در Parks and Recreation!

بازیگر جدید در Parks and Recreation!

بازیگر Workaholics یعنی Blake Anderson به عنوان بازیگر مهمان در اپیزود پایانی فصل ششم Parks and Recreation بازی خواهد کرد. او در نقش Mike Bean یکی از پایه گزاران Gryzzyl در این سریال بازی خواهد کرد. در آخرین اپیزود این سریال نیز نامی از او برده شد